Kontaktirajte nas

TERMOINST-MT d.o.o.
Martinska 161
HR-40315 Mursko Središće
Hrvatska

OIB: 38964555969

+385 99 213 35 85
Danica Antolović, dir.
+385 98 331 672
Kristijan Antolović, dir.

PODACI O TVRTKI

TERMOINST-MT društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje centralnog grijanja, te vodovodnih i plinskih instalacija
TERMOINST-MT d.o.o.

Sjedište: HR-40315 Mursko Središće, Martinska 161

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/1875-2 od 31.05.1996. godine za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070018779.

Osnivački akt:
Društveni ugovor o usklađenju općih akata sa ZTD-a od 23.11.1995. godine.
Društvenim ugovorom od 13. lipnja 1997. godine, stavljen u cijelosti van snage Ugovor o usklađenju od 23. studenog 1995.g. radi povećanja temeljnog kapitala.
Odlukom Skupštine društva od 01.09.2005. stavljen izvan snage Društveni ugovor od 13.06.1997. zbog promjene predmeta poslovanja i donijet je novi Društveni ugovor od 01.09.2005. godine.
Odlukom Skupštine društva od 16.09.2010. godine stavlja se izvan snage Društveni ugovor od 01.09.2005. godine i donosi novi Društveni ugovor od 16.09.2010. godine.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR7523400091116015695

OIB (VAT ID): HR 38964555969

Uprava:
Danica Antolović, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Kristijan Antolović, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Pošaljite nam poruku